Portal de transparencia - Les Arts

Portal de transparencia

Tret d’aquelles dades per a les quals la Llei de Transparència i el seu Reglament de desenvolupament estableixen una periodicitat d’actualització específica, la informació s’actualitzarà trimestralment. En cada document publicat constarà l’òrgan que l’ha generat, la periodicitat i la data de la darrera actualització.

Sol·licitud d’accés a informació pública.

Comptes oberts – moviments comptables

 • Saldos

La Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat, declara oberta i accessible la informació de tots els comptes bancaris d’entitats financeres que pertanyen a Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana.

De cada compte bancari es facilita la denominació, el tipus, el codi i el nom de l’entitat bancària, el codi i denominació de la sucursal, el número de compte codificat i el saldo. La informació s’actualitza l’últim dia de cada trimestre i el saldo és el que correspon a les zero hores de l’últim dia de cada mes.

Consulteu ací la informació dels comptes bancaris dels quals el Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana és titular.

 • Moviments comptables

– 2017

JUNY BANKIA 2017

JUNY CAIXABANK 2017

MAIG CAIXABANK 2017

MAIG BANKIA 2017

– 2019

Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2020

Gener
Febrer
Març
Abril.
Maig

Convenis subscrits

– 2016

Conveni ESAD
Col·laboració turisme
Conveni Palau UV

– 2017

CONVENI IVAM LES ARTS 2017
CONVENI LES ARTS FSMCV 2017
CONVENI ADEIT-LES ARTS 2017
CONVENI AJUNTAMENT_LES ARTS 2017
CONVENI DIPUTACIÓ LES ARTS 2017
CONVENI AVT LES ARTS 2017

– 2018

Conveni AVT i Les Arts
Conveni IVAM 2018
Conveni Diputació 2018
Conveni Ajuntament 2018

– 2019

Conveni Ajuntament 2019
Conveni Turisme Comunitat Valenciana 2019

-2020

Conveni Turisme Comunitat Valenciana 2020
Conveni assistència jurídica

-2021

Conveni Ajuntament 2021
Conveni TCV Palau Arts 2021
Conveni Marco Conselleria de Hacienda CACSA Fundació 2021
Conveni INAEM (CNDM>) 2021-2022
ADDENDA Conveni assistència jurídica

-2022

ADDENDA Conveni Ajuntament 2022
Conveni Turisme Comunitat Valenciana 2022

– 2023

CONVENI AJUNTAMENT 2023
CONVENI INAEM (CNDM) 2022-2023
INFORME JUSTIFICATIU INAEM 2022-2023
– Conveni TURISME COMUNIDAT VALENCIANA 2023
– CONVENI TEATRE ALLA SCALA 2023
– CONVENI AMICS DE L’ÒPERA 2023

– 2016

CONVENI PALAU CL RENOVABLES SL_2016

– 2017

CONVENI LACAIXA 2016-17
CONVENI CASINOS DEL MEDITERRANEO 2016-17
CONVENI PAVASAL 2016-17
CONVENI EULEN 2016-17CONVENI COL·LABORACIÓ ACS 2017-18
CONVENI COL·LABORACIÓ ACS 2017-18

 

– 2018

CONVENI COL·LABORACIÓ EULEN DIC 17 -JUN 18
CONVENI COL·LABORACIÓ LA CAIXA OCT17-JUN 18
CONVENI COL·LABORACIÓ PAVASAL 2018-2019
CONVENI COL·LABORACIÓ FUNDACIÓ ACS 2018-19
Conveni EULEN 2018-2019

– 2019

CONVENI COL·LABORACIÓ CASINO MEDITERRÁNEO
CONVENI COL·LABORACIÓ EULEN
CONVENI COL·LABORACIÓ PAVASAL
CONVENI COL·LABORACIÓ FUNDACIÓ ACS 2019-2020

– 2020

CONVENI PAVASAL 2020-21
CONVENI FUNDACIÓN ACS 2020-21
CONVENI EULEN 2020-21
CONVENI HEINEKEN 2020

– 2021

CONVENI ACS 2021-22
CONVENI PAVASAL 2021-22
CONVENI EULEN 2021-22

– 2022

CONVENI BECSA 2022-23
CONVENI OLIVARES 2022-23
CONVENI EULEN 2022-23
CONVENI ACS 2022-23
CONVENI PAVASAL 2022-23
CONVENI GESMED 2022-23

– 2023

CONVENI LA CAIXA 2023
CONVENI COL·LABORACIÓ BROSETA ABOGADOS 2023-24

– Conveni col·laboració BECSA 2023-2024

– Conveni col·laboració OLIVARES 2023-2024

– Conveni col·laboració EULEN 2023-2024

– Conveni col·laboració ACS 2023-2024

Subvencions i ajudes concedides

Pressuposts

Pressuposts.xlsx
Pressuposts_gastos.pdf
Pressuposts_ingresos.pdf

Pressuposts tercer trimestre 2016
Pressuposts segon trimestre 2016
Pressuposts_2016.xlsx

Pressuposts 2017 per Departaments GV
Primer trimestre 2017 Liquidació pressupost GV
Segon trimestre 2017 Liquidació pressupost GV
Tercer trimestre 2017 Liquidació pressupost GV
Exercici 2017. Liquidació pressupost GV

Primer trimestre Liquidació pressupost GVA
Abril Liquidació pressupost GVA
Maig Liquidació pressupost GVA
Juny Liquidació pressupost GVA
Juliol Liquidació pressupost GVA
Agost Liquidació pressupost GVA
Setembre Liquidació pressupost GVA
Octubre Liquidació pressupost GVA
Novembre Liquidació pressupost GVA
Desembre Liquidació pressupost GVA

Gener Liquidació pressupost GVA
Febrer Liquidació pressupost GVA
Març Liquidació pressupost GVA
Abril Liquidació pressupost GVA
Maig Liquidació pressupot GVA
Juny Liquidació pressupost GVA
Juliol Liquidació pressupost GVA
Agost Liquidació pressupost GVA
Setembre Liquidació pressupost GVA
Octubre Liquidació pressupost GVA
Novembre Liquidació pressupost GVA
Desembre Liquidació pressupost GVA

Gener Liquidació pressupost GVA
Febrer Liquidació pressupost GVA
Març Liquidació pressupost GVA
Abril Liquidació pressupost GVA
Maig Liquidació pressupost GVA
Juny Liquidació pressupost GVA
Juliol Liquidació pressupost GVA
Agost Liquidació pressupost GVA
Setembre Liquidació pressupost GVA
Octubre Liquidació pressupost GVA
Novembre Liquidació pressupost GVA
Desembre Liquidació pressupost GVA

Liquidació pressupost GV

Liquidació pressupost GV

Salari personal directiu

CCAA i Informes d’auditoria

 • CCAA i Informes d’auditoria 2014.
 • CCAA i Informes d’auditoria 2015.

Informe d’auditoria 2015
Informe compliment 2015
Informe operativa 2015
CCAA i Informe d’auditoria

 • CCAA i Informes d’auditoria 2016.

Informe auditoria cumplimiento 2016
Anexo Informe auditoria cumplimiento 2016CCAA
Informe d’auditoria de Regularitat Comptable 2016
Informe d’auditoria Operativa i de Gestió 2016

Informe auditoria cumplimiento 2016
Anexo Informe auditoria cumplimiento 2016

 • CCAA i Informes d’auditoria 2017.

CCAA
Informes d’auditoria de Regularitat Comptable 2017

Informe auditoria cumplimiento 2017
Anexo Informe auditoria cumplimiento 2017

INFORME D’AUDITORIA OPERATIVA I DE GESTIÓ 2017

 • CCAA i Informes d’auditoria 2018.

CCAA

Informe d’auditoria de regularitat comptable.

Informe específic sobre l’anàlisi del possible reintegrament de transferències corrents i de capital no aplicades a la seua finalitat Exercici 2018.

Informe d’auditoria operativa.

Informe d’auditoria de compliment.

 • CCAA i Informes d’auditoria 2019.

CCAA

Informe d´auditoria 2019

Informe d’auditoria operativa.

Informe d`Auditoría 2019_Reintegro subvención

 • CCAA i Informes d’auditoria 2020.

CCAA

Informe d`Auditoría de Comptes 2020

Informe d’auditoria de Subvencions 2020

Informe d’auditoria de compliment 2020

 • CCAA i Informes d’auditoria 2021.

CCAA

Informe d’auditoria de compliment i operativa

Informe del treball de l’auditoria de compliment

Informe d`Auditoría de Comptes 2021

Informe d’auditoria de Subvencions 2021

 • CCAA i Informes d’auditoria 2022.

CCAA

Informe analisis de reintegro

Informe del treball de l’auditoria de compliment

Informe d`Auditoría de Comptes Intervenció 2022

Endeutament

Informe de morositat i termini mitjà

 • Informe de morositat i termini mitjà.

– Informe de morositat i termini mitjà 2013.

Plazo_medio_de_pago_a_proveedores (años 2013-2014).pdf

– Informe de morositat i termini mitjà 2014.

Plazo_medio_de_pago_a_proveedores (años_2014_y_2015).xlsx
Plazo_medio_de_pago_a_proveedores (años 2013-2014).pdf

– Informe de morositat i termini mitjà 2015.

– PInforme de morositat i termini mitjà (años_2014_y_2015).xlsx

– Informe de morositat i termini mitjà 2016.

k.informe-Morosidad_Enero2016
– k.informe-Morosidad_Febrero2016
k.informe-Morosidad_Marzo2016
k.informe-Morosidad_Abril2016
k.informe-Morosidad_Mayo2016
Informe-morosidad_junio2016
Informe morosidad Juliol 2016
Informe morosidad Agost 2016
Informe morosidad septiembre 2016
Informe Morosidad_Octubre2016
Informe-Morosidad_Noviembre2016
Informe-Morosidad_Diciembre2016

– Informe de morositat i termini mitjà 2017.

Informe-Morosidad_Enero2017
Informe-Morosidad_Febrero2017
Informe-Morosidad_Marzo2017
Informe-Morosidad_Abril2017
Informe-Morosidad_Mayo2017
Informe-Morosidad_Junio2017
Informe-Morosidad_Julio2017
Informe-Morosidad_Agosto2017
Informe-Morosidad_Septiembre2017
Informe-Morosidad_Octubre2017
Informe-Morosidad_Noviembre2017
Informe-Morosidad_Diciembre2017

– Informe de morositat i termini mitjà 2018.

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– Informe de morositat i termini mitjà 2019.

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– Informe de morositat i termini mitjà 2020.

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– Informe de morositat i termini mitjà 2021.

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– Informe de morositat i termini mitjà 2022.

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre

Cost campanya publicitat

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Òrgans de govern – Estatuts

Organigrama

Procediment d'accés informació pública

Procediment de queixes

Procediment registre general

Composició del comité

Pla d’actuació i programa d’activitats

 • Pla d’actuació i programa d’activitats 2016

 • Pla d’actuació i programa d’activitats 2017

Pla d’actuació 2017

 • Pla d’actuació i programa d’activitats 2018

Pla d’actuació 2018

 • Pla d’actuació i programa d’activitats 2019

Pla d’actuació 2019

 • Pla d’actuació i programa d’activitats 2020

Pla d’actuació 2020

 • Pla d’actuació i programa d’activitats 2021

Pla d’actuació 2021

 • Pla d’actuació i programa d’activitats 2022

Pla d’actuació 2022

 • Pla d’actuació i programa d’activitats 2023

Pla d’actuació 2023

 • Pla d’actuació i programa d’activitats 2024

Pla d’actuació 2024

Retribució de massa salarial

Declaració d’activitats, rendes i béns

 • Adjunt de Direcció en l’àmbit artístic

Fins a 30 juny 2021

Declaració dáctivitats, dendes i béns 2019

Des de 11 octubre 2021

Declaració dáctivitats, dendes i béns 2021

 • Director General

Fins a 2 novembre 2021

Declaració dáctivitats, dendes i béns 2019

Des de 6 novembre 2021

Declaració dáctivitats, dendes i béns 2021

 • Director Adjunt d’Optimització de recursos

Declaració dáctivitats, dendes i béns 2018

 • Director Economicoadministratiu (fins a 21 maig 2018)

Renda 2015.

Renda 2016.

– BI 2017

 • Intendent (fins a desembre 2017)

– 2015

Renda
Béns

– 2016

Béns

– 2017

 • Director Artístic

– 2020

Declaració de béns DA

Obsequis

 • Director artístic

– 2019

Gener
– Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
July
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2020

gener
Febrer
Març
Abril
July i Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2021

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
July i Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2022

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol – Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2023

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
-Juny
Juliol, Agost, Setembre
Octubre
Novembre
-Desembre

– 2024

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig

– 2019

Febrer
Març
Abril
Maig, juny, juiol
Agost, setembre, octubre, novembre
Desembre

– 2020

Gener, febrer, març i abril
Maig, juny, juliol i agost
Setembre, octubre, novembre i decembre

– 2021

Gener, febrer, març i abril
Octubre
Octubre, novembre, decembre, gener 2022, febrer 2022

– 2022

Març, abril i maig
Juny, juliol, agost i setembre
Octubre, novembre i desembre

– 2023

Gener
Març
Abril
Maig
-Juny
-Juliol Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2024

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

– 2018

– Maig 2018 · PDF
WORD
– Juny 2018 · PDF
WORD
– Juliol 2018 · PDF
WORD
– Agost 2018 · PDF
WORD
– Setembre 2018 · PDF
WORD
– Octubre 2018 · PDF
WORD
– Novembre i desembre 2018 · PDF
WORD

– 2019

Gener
– Febrer
– Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2020

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setember
Octubre
Novembre
Desembre

– 2021

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Novembre
Desembre

– 2022

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig i Juny
Juliol i Agost
Setembre i Octubre
Novembre
Desembre

– 2023

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
-Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2024

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

– 2018

Desembre

– 2019

Gener
Febrer
Març
– Abril
Maig
Juny
Juliol
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2020

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Septembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2021

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol-Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2022

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol-Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2023

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol-Agost
Setembre
Octubre
Novembre

 

2015

– 2016

– Gener-maig 2016 · PDF – WORD
– Juny 2016 · PDF WORD
– Juliol 2016· PDFWORD
– Agost 2016 · PDFWORD
– Septembre 2016 ·PDF- WORD
– Octubre 2016 · PDF – WORD
– Novembre 2016 · PDF – WORD
– Desembre 2016 · PDF – WORD

– 2017

– Gener 2017 · PDFWORD
– Febrer 2017 · PDFWORD
– Març 2017 · PDFWORD
– Abril 2017 · PDFWORD
– Maig 2017 · PDFWORD
– Juny 2017 · PDFWORD
– Juliol 2017 · PDFWORD
– Agost 2017 · PDFWORD
– Septembre 2017 · PDFWORD
– Octubre 2017 · PDFWORD
– Novembre 2017 · PDFWORD
– Desembre 2017 · PDFWORD

– 2018

– Gener 2018 · PDF
WORD
– Febrer 2018 · PDF
WORD
– Març 2018 · PDF
WORD
– Abril 2018 · PDF
WORD

– 2016

Gener-març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Septembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2017

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Septembre
Octubre
Desembre

Desplaçaments

– 2019

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
July
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2020

Enero
Febrero
Marzo
Abril
July
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2021

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
July i Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2022

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol – Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2023

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol, Agost, Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2024

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig

– 2019

Febrer-Març-Abril
Maig juny, juliol
Agost, setembre, octubre, novembre
Desembre

– 2020

Gener, febrer, març i abril
Maig, juny, juliol i agost
Setembre, octubre, novembre, desembre

– 2021

Gener i febrer, març i abril
Octubre

– 2022

Gener i febrer
Març
Abril i maig
Juny, juliol, agost i setembre
Octubre i desembre

– 2023

Gener
Març
Abril
Maig
Juny
-Juliol Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2024

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

– 2018

Maig 2018 · PDFWORD
Juny 2018 · PDFWORD
Juliol 2018 · PDFWORD
Agost 2018 · PDFWORD
Setembre 2018 · PDFWORD
Octubre 2018 · PDFWORD
Novembre i decembre 2018 · PDFWORD

– 2019

Desplaçaments de 29 desembre 2018 a 31 gener 2019
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2020

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
July
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2021

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Novembre
Desembre

– 2022

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig i Juny
Juliol i Agost
Setembre i Octubre
Novembre
Desembre

– 2023

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
– Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2024

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

– 2018

Novembre
Desembre

– 2019

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2020

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Septembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2021

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol-Agost-Setembre
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2022

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol-Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2023

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol-Agost
Setembre
Octubre
Novembre

 

– 2015.

– Octubre-desembre · PDF

– 2016.

– Gener març 2016 · PDFWORD
– Abril Maig 2016 · PDFWORD
– Juny 2016 · PDFWORD
– Juliol 2016 · PDFWORD
– Agost 2016 · PDFWORD
– Septembre 2016 · PDFWORD
– Octubre 2016 · PDFWORD
– Novembre 2016 · PDFWORD
– Desembre 2016 · PDFWORD

– 2017

– Gener 2017 · PDFWORD
– Feber 2017 · PDFWORD
– Març 2017 · PDFWORD
– Abril 2017 · PDFWORD
– Maig 2017 · PDFWORD
– Juny 2017 · PDFWORD
– Juliol 2017 · PDFWORD
– Agost 2017 · PDFWORD
– Septembre 2017 · PDFWORD
– Octubre 2017 · PDFWORD
– Novembre 2017 · PDFWORD
– Desembre 2017 · PDFWORD

– 2018

– Gener 2018 · PDFWORD
– Febrer 2018 · PDFWORD
– Març 2018 · PDFWORD
– Abril 2018 · PDFWORD
– Maig 2018 · PDFWORD

– 2015

Octubre-desembre

– 2016

Gener-març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Septembre
Novembre
Desembre

– 2017

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Septembre
Octubre
Novembre

Agenda

– 2019

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
July – Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2020

Gener
Febrer
Març
Maig
Juny
July
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2021

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
July i Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2022

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol – Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2023

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
-Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
-Desembre

– 2024

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig

– 2019

Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol, agost
Setembre, octubre, novembre
Desembre

– 2020

Gener, febrer, març i abril
Maig, juny, juliol i agost
Setembre, octubre, novembre i decembre

– 2021

Gener, febrer, març i abril
Octubre, novembre, decembre, gener 2022, febrer 2022

– 2022

Març i abril
Juny
Juliol i Agost 
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2023

Gener
Març
Abril
-Maig
-Juny
-Juliol Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2024

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

– 2019

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol i agost
Setembre
Octubre i Novembre
Desembre

– 2020

Gener – Març
Abril-
Maig
Juny, july, Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2021

Gener
Febrer
Març-Abril
Maig
Juny, july
Agost, setembre
Novembre
Desembre

– 2022

Gener – Febrer
Març – Abril
Maig – Juny
Juliol – Octubre
Novembre – Desembre

– 2023

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
-Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2024

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

– 2019

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2020

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Septembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2021

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol-Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2022

Gener
Febrer
Març
Maig
Juny
Juliol-Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

– 2023

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
-Juliol-Agost
Setembre
Octubre
Novembre


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts
Regala Les Arts