Accessibilitat - Les Arts, València

Accessibilitat

Les pautes d’accessibilitat, o principis generals de disseny accessible, establides pel grup de treball WAI, que pertany al W3C, es respecten a tota la pàgina web.

Aquest lloc web en concret s’adapta a les pautes de contingut accessible en web 1.0nivell doble A.

Totes les pàgines han sigut creades segons la recomanació XHTML 1.0 del W3C per al desenvolupament amb marcat semàntic i estructurat.

La capa de presentació s’ha elaborat sota la recomanació del W3C sobre els fulls d’estil en cascada, nivell 2 (CSS2).

Contingut multimèdia


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts
Regala Les Arts