Les Arts, València | Abonaments

Abonaments Temp. 2024-2025

Si teniu qualsevol tipus de dubte o gestió podeu consultar-nos personalment en les Taquilles del Palau de les Arts, telefonar al Servei d’Atenció a l’Abonat 96 197 59 00 o, si ho preferiu, podeu enviar-nos un correu electrònic a l’adreça abonos@lesarts.com

Venda de localitats ininterrompuda en www.lesarts.com

Venda i atenció telefònica:

  • De dilluns a divendres (no festius) d’11.00 h a 17.00 h.
  • Venda i atenció presencial únicament els dies amb espectacle programat: des de 2 hores abans de l’inici de l’espectacle programat.
  • Activitats i espectacles programats en horari matinal abans de les 12.00 h:
    Atenció presencial i Venda telefònica des d’una hora abans de l’inici de l’activitat.

VENDA GENERAL DE LOCALITATS 2024 – 2025
En www.lesarts.com des de les 17.00 h del divendres 5 de juliol i, a partir del dilluns 8 de juliol, també en Taquilles del Palau de les Arts i 96 197 59 00

La gestió de canvi de localitats és un servei addicional que Les Arts presta exclusivament als seus abonats per a aquells espectacles inclosos al seu torn d’abonament.

Les sol·licituds de canvi només seran possibles en espectacles que tinguen dues o més representacions.

El nombre de localitats disponibles per funció per a aquesta gestió està limitat per raons tècniques i de producció, i l’aforament reservat a aquest efecte podria no correspondre’s amb el disponible per a la venda general de localitats. Tots els canvis estaran subjectes a la disponibilitat d’aforament existent en cada moment per a aquesta gestió.

En funció dels aforaments disponibles s’oferiran preferentment localitats de la mateixa tarifa que la inclosa en l’abonament. De conformitat amb l’interessat, es poden gestionar canvis a localitats de tarifes inferiors, la qual cosa en cap cas donarà lloc a reembossament de la diferència. No podran gestionar-se canvis a localitats de tarifes superiors.

Es facilitarà, com a màxim, el canvi en dos espectacles de la temporada.

El termini per a sol·licitar canvis de dia de funció, amb independència de la data programada per a la seua representació, s’obri un mes abans de la funció d’estrena de l’espectacle i finalitza cinc dies abans d’aquesta.

La gestió haurà de sol·licitar-se per mitjà del corresponent Formulari de Sol·licitud de Canvi de Dia de Funció disponible en www.learts.com, també el podeu enviar per correu electrònic a l’adreça abonos@lesarts.com , a través del fax 961 97 59 01, o presencialment en les Taquilles de Les Arts.

Les Arts, després d’estudiar les possibilitats de gestió del canvi sol·licitat, confirmarà al titular de l’abonament, telefònicament o per correu electrònic, el resultat de la gestió. Aquesta confirmació és absolutament necessària com prova d’acceptació del canvi sol·licitat.

Una vegada realitzat un canvi, i acceptat pel titular de l’abonament, no serà possible, en cap circumstància, realitzar nous canvis ni cap tipus de modificacions.

CESSIÓ DE L’ÚS DE LES ENTRADES DE L’ABONAMENT

Es recorda als abonats que la Titularitat dels Abonaments de Torns de Temporada de Les Arts és de caràcter personal, però l’ús de les entrades que componen l’abonament és transferible.

En aquest sentit, demanem als nostres Abonats que abans de cedir, puntual o habitualment, les seues entrades a un usuari distint d’aquell a nom del qual estiga registrada la titularitat, per favor, consideren si els seus destinataris convenen igualment en formar un grup de convivència habitual, ja que les butaques de tots els aforaments estan preassignades.

Amb això s’evitaran situacions incòmodes d’últim moment als usuaris finals de les entrades, ja que les opcions de reubicació d’espectadors no convivents en les actuals circumstàncies de restricció d’aforaments i distanciament social, i a escassos minuts d’iniciar-se una representació, és especialment complexa, pel fet que la disponibilitat de butaques és molt limitada.

Per a facilitar que la cessió de l’ús de l’abonament es produïsca en les condicions més adequades, contacteu amb antelació suficient amb el nostre Servei d’Atenció a l’Abonat  en la línia 96 197 59 00 o a través del correu electrònic abonos@lesarts.com des d’on proposarem la millor opció possible.


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts
Regala Les Arts