Compliment normatiu - Les Arts

Compliment normatiu

Les Arts, com a mostra del seu compromís amb la cultura del compliment, bon govern i transparència, ha desenvolupat un model de compliment normatiu, que permet no només evitar o mitigar els riscos de comissió d’incompliments legals, sinó que reforça el control intern i l’eficiència dels processos i del funcionament de la Fundació.

Aquest model inclou la posada en marxa d’un canal ètic (canaletico@lesarts.com), on qualsevol treballador o persona interessada pot realitzar consultes o denúncies relacionades amb incompliments legislatius i/o de normativa interna.

Per a la implantació, desenvolupament i manteniment del model de compliment normatiu, la Comissió Executiva ha aprovat el Manual de prevenció de delits, el nou Codi ètic i de conducta, així com el procediment de gestió del canal ètic.

 


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts
Regala Les Arts