BTE-0419 Auxiliar d'orquesta / Auxiliar de orquesta - Les Arts

BTE-0419 Auxiliar d’orquesta / Auxiliar de orquesta

Inscripció / Inscripción

Inscripció

Termini d’inscipció: de 12.11.2019 fins al 10.12.2019

Les inscripcions es podran realitzar al Registre de LES ARTS (Avinguda Professor López Piñero, Historiador de la Medicina, núm. 1 – 46013. Horari de 09.00 h a 14.00 h, de dilluns a divendres), acompanyades del formulari d’inscripció que hi ha a disposició en la web i de la documentació requerida.

També es podrà realitzar a través del següent enllaç: /empleo-palau-de-les-arts/inscripcio-bte-0419-orquestra/


Inscripción

Plazo de inscripción: del 12.11.2019 al 10.12.2019

Las inscripciones podrán realizarse por Registro de LES ARTS (Avinguda Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), nº1 – 46013. Horario de 09.00 h a 14.00 h de lunes a viernes), acompañadas del formulario de inscripción puesto a disposición en la web y de la documentación requerida.

También se podrán realizar a través del siguiente enlace: /empleo-palau-de-les-arts/inscripcio-bte-0419-orquesta/

Documentació / Documentación


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts
Regala Les Arts