OCUPACIÓ / EMPLEO - Les Arts, València

OCUPACIÓ / EMPLEO

PROCESSOS ACTIUS / PROCESOS ACTIVOS

Secció de Maquinària / Sección de Maquinaria

BTE-0119 Secció de Maquinària
BTE-0119 Sección de Maquinaria

Secció d’Audiovisuals, Logística, Mecànica Escènica i Attrezzo / Sección de Audiovisuales, Logística, Mecánica Escénica y Utilería

BTE-0219 Audiovisuals, Logística, Mecànica Escènica i Attrezzo
BTE-0219 Audiovisuales, Logística, Mecánica Escénica y Utilería

Secció de Producció i Regidoria / Sección de Producción y Regiduría

BTE-0319 Secció de Producció i Regidoria
BTE-0319 Sección de Producción y Regiduría

Departament d’orquestra (Auxiliar d’orquestra) / Departamento de Orquesta (Auxiliar de orquesta)

BTE-0419 Departament d’orquestra (Auxiliar d’orquestra)
BTE-0419 Departamento de Orquesta Auxiliar de orquesta)

Departament d’orquestra (Auxiliar d’orquestra) / Departamento de Orquesta (Auxiliar de orquesta)

BTU-0419 Departament d’orquestra (Auxiliar d’orquestra)
BTU-0419 Departamento de Orquesta Auxiliar de orquesta)


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts
Regala Les Arts