BTE-0319 Secció de Producció i Regidoria / Sección de Producción y Regiduría - Les Arts

BTE-0319 Secció de Producció i Regidoria / Sección de Producción y Regiduría

Resultats / Resultados

Finalitzat termini d’inscripcions. En procés la publicació de resultats. / Finalizado plazo de inscripciones. En proceso la publicación de resultados.

BTE 0319 REGIDOR-A DE ESCENA

14 de febrer de 2020
14 de febrero de 2020

Termini presentació al·legacions i/o reclamacions: Del 17/02/2020 al 28/02/2020
Plazo presentación alegaciones y/o reclamaciones: Del 17/02/2020 al 28/02/2020

BTE 0319 AJUDANT DE PRODUCCIÓ
BTE 0319 AYUDANTE DE PRODUCCIÓN

Informació disponible pròximament
Información disponible próximamente


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts
Regala Les Arts