BTE-0219 Secció d’Audiovisuals, Logística, Mecànica Escènica i Attrezzo / Sección de Audiovisuales, Logística, Mecánica Escénica y Utilería - Les Arts, València

BTE-0219 Secció d’Audiovisuals, Logística, Mecànica Escènica i Attrezzo / Sección de Audiovisuales, Logística, Mecánica Escénica y Utilería

Resultats / Resultados

Finalitzat termini d’inscripcions. En procés la publicació de resultats. / Finalizado plazo de inscripciones. En proceso la publicación de resultados.

Termini presentació al·legacions i/o reclamacions: Del 07/01/2020 al 20/01/2020
Plazo presentación alegaciones y/o reclamaciones: Del 07/01/2020 al 20/01/2020

29 juny 2020

29 junio 2020

Termini presentació al·legacions i/o reclamacions: Del 30/06/2020 al 13/07/2020
Plazo presentación alegaciones y/o reclamaciones: Del 30/06/2020 al 13/07/2020

14 de juliol de 2020

14 de julio de 2020

Termini presentació al·legacions i/o reclamacions: Del 15/07/2020 al 28/07/2020
Plazo presentación alegaciones y/o reclamaciones: Del 15/07/2020 al 28/07/2020

Termini presentació al·legacions i/o reclamacions: Del 24/01/2020 al 06/02/2020
Plazo presentación alegaciones y/o reclamaciones: Del 24/01/2020 al 06/02/2020


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts
Regala Les Arts