Seguretat Sanitària - Les Arts

Les Arts
amb seguretat

8normes
01

control de temperatura
abans dels arcs de seguretat

control de temperatura
antes de los arcos de seguridad

02

distància interpersonal
1,5 metres

distancia interpersonal
1,5 metros

03

ús obligatori de mascareta en
zones comunes i durant l’espectacle

uso obligatorio de mascarilla en
zonas comunes y durante el espectáculo

04

ús irestringit de l’ascensor

uso restringido del ascensor

05

ús restringit
del bany

uso restringido
de los aseos

06

ús de gel hidroalcohòlic
per a desinfecció de mans

uso de gel hidroalcohólico
para desinfección de manos

07

accés a sala controlat
per a garantir la distància

acceso a sala controlado
para garantizar la distancia

08

eixida ordenada de sala
per a evitar aglomeracions

salida ordenada de sala
para evitar aglomeraciones

Les Arts compleix escrupolosament, i en
tot moment, la normativa de les autoritats
sanitàries per a la vostra seguretat.
Per favor, respecteu les normes.
La seguretat és responsabilitat de tots.

Les Arts cumple escrupulosamente, y en
todo momento, la normativa de las
autoridades sanitarias para su seguridad.
Por favor, respete las normas.
La seguridad es responsabilidad de todos.


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts