De llibre a libret - Les Arts, València

De llibre a libret

delibretoalibreto

Proposta didàctica dirigida a alumnes d’Ensenyança Secundària Obligatòria i de Batxillerat per a donar-los a conéixer les fonts literàries, en la versió traduïda al castellà, que van servir de font d’inspiració a diversos compositors en la creació de les seues òperes.

Els centres assistents treballaran diversos passatges seleccionats de la novel·la o obra de teatre i com es trasllada al llibret, a fi de dur a terme unes lectures comentades en una de les sales d’assaig del Palau de les Arts. Els estudiants de cada sessió, de diversos centres educatius, aporten les seues conclusions després d’exposar cada moment literari a la resta de companys. Abans d’assistir a l’activitat, l’equip de professorat rebrà una guia didàctica, a manera de material de suport, que unifica el treball previ fet a classe.

 

Lucrezia Borgia

23 març 2017

6 abril 2017

 (horari matinal)

  

Preu de l’activitat: 4,00 € per alumne


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts