Donació Les Arts - Les Arts

Donació Les Arts


Les meues Dades de ClientAquest codi apareix en les Entrades de Taquilla com a C en el marge inferior esquerre dels tiquets. En les Entrades Print@Home aquest codi consta com a Id. Client

Les meues Dades Fiscals

*Aquests camps són obligatoris
* Aquesta donació donarà dret a les deduccions fiscals establertes en el Títol III de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. A aquest efecte, Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana, emetrà el certificat corresponent.