Donació Les Arts - Les Arts, València

Donació Les Arts


  Les meues Dades de Client

  Aquest codi apareix en les Entrades de Taquilla com a C en el marge inferior esquerre dels tiquets. En les Entrades Print@Home aquest codi consta com a Id. Client

  Les meues Dades Fiscals

  *Aquests camps són obligatoris

  * Aquesta donació donarà dret a les deduccions fiscals establertes en el Títol III de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. A aquest efecte, Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana, emetrà el certificat corresponent.


  Subscriu-te

  Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts
  Regala Les Arts