BESCANVI PER BO - Les Arts

BESCANVI PER BO


    Les meues dades de client    Aquest codi apareix en les Entrades de Taquilla com a C en el marge inferior esquerre dels tiquets. En les Entrades Print@Home aquest codi consta com a Id. Client
    *Aquests camps són obligatoris