El Patronat de Les Arts aprova els comptes anuals de 2022 amb un superàvit de 943.000 euros - Les Arts, València

El Patronat de Les Arts aprova els comptes anuals de 2022 amb un superàvit de 943.000 euros

Les Arts

  • Les taquilles recapten la xifra rècord de 4.046.553,29 euros i superen, així, les dades anteriors a la pandèmia (3.895.731,98 euros en 2019)
  • Els ingressos aliens a l’activitat artística (espais, esdeveniments i lloguer de produccions) s’eleven a 2.116.467,13 euros, un 74,76 % més respecte a 2021

València (19.06.2023). El Patronat de la Fundació Palau de Les Arts ha aprovat, aquest passat 15 de juny, els comptes anuals corresponents a l’exercici de 2022, que es tanquen amb un saldo positiu de 943.000 euros.

El resultat, segons evidencia la comptabilitat de Les Arts, és producte d’un increment generalitzat en el capítol d’ingressos propis de la Fundació, entre els quals s’inclouen tant els procedents de l’activitat artística del teatre, com aquells accessoris a l’activitat principal, així com els corresponents a la col·laboració privada i empresarial.

Així mateix, l’augment de les aportacions de les administracions públiques (Generalitat Valenciana i Ministeri de Cultura i Esport) en més de dos milions d’euros per a 2022 ha sigut destinat a cobrir despeses extraordinàries com l’increment de la factura energètica (1.100.000 euros) i el sanejament i la pintura de la cara interior de les icòniques ‘closques’ de l’edifici de Calatrava (1.096.000 euros).

Pel que fa als ingressos propis, les taquilles de Les Arts van registrar, en 2022, una xifra rècord en la història del centre cultural, amb una recaptació de 4.046.553,29 euros, producte de la venda d’entrades dels espectacles propis de la programació.

En el seu primer exercici postpandèmia, amb la tornada als aforaments i l’ocupació anteriors al coronavirus, Les Arts no només va recuperar, sinó que va superar, les dades de públic i ingressos previs a la irrupció de la COVID, amb un important increment enfront dels 3.895.731,98 euros recaptats l’any 2019.

Pel que correspon als ingressos aliens a l’activitat artística, la xifra és de 2.116.467,13 euros, que suposa un augment percentual del 74,76 % respecte a l’any anterior, quan es van registrar 1.211.067,49 euros en aquest mateix epígraf, en el qual s’inclouen, entre altres, la gestió d’espais, el lloguer de produccions i l’organització d’esdeveniments.

Aquesta dada corrobora, també, la recuperació dels índexs d’activitat previs a la pandèmia per part de la Fundació Palau de les Arts, amb un creixement generalitzat de totes les línies d’ingressos, que és particularment evident en els apartats d’arrendament d’espais, amb un increment del 62,53 % (433.319,40 euros enfront dels 266.614,41 de 2021), o els 398.278,24 euros procedents d’actes i esdeveniments, que augmenten un 29 %, quasi 100.000 euros més respecte a l’any anterior.

Quant a la captació de fons procedents de la col·laboració privada i empresarial, els comptes constaten que Les Arts referma la línia ascendent dels últims exercicis, amb un augment del 32,7 % respecte a les dades de 2021.

Com a conclusió, el Patronat de Les Arts ha assenyalat que, d’acord amb les primeres xifres de 2023, la Fundació consolida aquesta línia ascendent en la generació d’ingressos per compte propi. En aquest sentit, segons mostren ja les dades del present exercici, partides com el lloguer d’espais o el patrocini tancaran aquest any amb un increment significatiu respecte als números de 2022.

Després de l’aprovació dels comptes anuals, el Patronat de Les Arts he fet constar en l’acta el seu agraïment a tot el personal de la Fundació, que ha fet un esforç per fer una despesa, adequada i equilibrada, i ha sabut establir el valor dels ingressos com una prioritat més per al funcionament correcte de la primera entitat cultural de la Comunitat Valenciana.


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts