Don Giovanni

Alquiler Don Giovanni

EQUIP ARTÍSTIC

Direcció d’escena: Jonathan Miller

Escenografia: Jonathan Miller

Vestuari: Clare Mitchell

Il·luminació: Jonathan Miller

PRODUCCIÓ

Palau de les Arts Reina Sofía


ANY 


SOL·lICITA MÉS INFORMACIÓ