INSCRIPCIÓ CASTING - Les Arts

INSCRIPCIÓ CASTING

FIGURACIÓ WOZZECK

Es realitzarà una selecció de figuració per a la producció de Wozzeck, d’Alban Berg, que el Palau de les Arts prepararà durant els mesos d’abril, maig i juny de 2022.
La funció del lloc de figurant és recrear amb la seua presencia un ambient o una escena, sense cap pes específic o incidència en l’acció, cosa que contribueix a l’autenticitat global i a l’atmosfera de l’escena, i no té cap text. No obstant això, els figurants podran ajudar en la generació de sorolls, crits i xiuxiueig de multituds.

Necessitats / Papers:
– 10 homes, figurants, entre 18 i 50 anys de complexió forta o molt forta. Donada la posada en escena, es requereix que no tinguen lesions en l’esquena ni en els genolls, ja que es fan càrregues d’un pes important i s’està molt de temps de quatre grapes sobre aigua.
– 5 homes, figurants, entre 18 i 55 anys de complexió prima o molt prima.

Es requereix tindre bon sentit musical.

Les persones candidates hauran d’emplenar el formulari que apareix a la pàgina web i enviar via WeTransfer (https://wetransfer.com/) el currículum, foto de cara i de cos sencer; a més, es requereix un vídeo d’una duració entre 1 i 2 minuts amb les accions sol·licitades.

Accions sol·licitades per a tots:
Improvisació, que incloga els conceptes següents: Gatejar; estàs molt cansat i gateges perquè, pràcticament, no et pots posar dret. Fer com que demanes diners o menjar; imagina que algú tira menjar o diners a terra i t’hi llances a agafar-ho perquè no t’ho furte ningú (1 o 2 minuts).

La selecció no es realitzarà presencialment. Únicament es valorarà el material aportat pels interessats.
Les persones que s’inscriguen de nacionalitat extracomunitària és imprescindible que compten amb permís de treball i residència vigent.
És imprescindible tindre disponibilitat completa i ser major d’edat.

La data límit per a presentar la sol·licitud i lliurament del material serà l’11 d’abril de 2022.
El llistat de persones inscrites es publicarà el dia 12 d’abril de 2022.
El dia 13 d’abril de 2022 es publicaran les persones seleccionades.
Les dates d’assaig són: 22, 26, 27, 28, 29 d’abril, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21 i 23 de maig de 2022.
Les dates de funció són: 26 (20.00 h), 29 (18.00 h), 31 (20.00 h) de maig, 3 (20.00 h) i 5 (18.00 h) de juny de 2022.

Inscripció finalitzada


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts