INSCRIPCIÓ CASTING - Les Arts, València

INSCRIPCIÓ CASTING

Inscripció figuració ERNANI 

Es realitzarà una selecció de figuració per a la producció d’Ernani, de Giuseppe Verdi, que el Palau de les Arts prepararà durant els mesos de maig i juny de 2023.

La funció del lloc de figurant és recrear amb la seua presencia un ambient o una escena, sense cap pes específic o incidència en l’acció, cosa que contribueix a l’autenticitat global i a l’atmosfera de l’escena, i no té cap text. No obstant això, els i les figurants podran ajudar en la generació de sorolls, crits i xiuxiueig de multituds.

Les persones candidates hauran d’emplenar el formulari que apareix en la pàgina web i adjuntar un vídeo amb les accions requerides. Cal enviar un arxiu zip amb el currículum, fotos de cara i de cos sencer i el vídeo via WeTransfer.

 

Necessitats / Papers:

  • Figuració: Es necessiten 5 homes i 4 dones entre 18 i 45 anys. Es requereix que tinguen bon sentit musical i bones capacitats d’expressió corporal.

Accions requerides a les dones:

  • Primera acció: Actitud seductora, com si foren prostitutes en un aparador, però al mateix temps tímides i un poc espantades. En la posada en escena són xiques joves que fan de cortesanes.
  • Segona acció: Actitud seductora i coqueta, però enèrgica. Són bandides que competeixen, perquè tracten de seduir Ernani per a casar-se amb ell.
  • Tercera acció: Nóvies que van a l’altar. Es tracta d’una boda de bandits, per la qual cosa s’ha d’imaginar una situació molt caòtica i sense luxes.

 

Accions requerides als homes:

  • Primera acció: Nóvios que van a l’altar, nerviosos i insegurs del que estan fent.
  • Segona acció: Soldats en alerta que entren en una habitació i busquen algú.
  • Tercera acció: En actitud desafiant i provocadora vers un oponent.
  • Figuració àngel: Es necessita 1 home entre 50 i 60 anys. Es requereix tindre bon sentit musical i bones capacitats d’expressió corporal. Ha de ser físicament corpulent.

Acció:

  • Amb el pas marcial i elegant, caminar i fer com si clavara una espasa en la terra.

La selecció es realitzarà exclusivament mitjançant la documentació aportada.

Les persones que s’inscriguen de nacionalitat extracomunitària, és imprescindible que compten amb permís de treball i residència vigent.

És imprescindible tindre disponibilitat completa i ser major d’edat.

El dia 8 de maig de 2023 es publicarà en la web un llistat de persones inscrites.

El dia 9 de maig de 2023 es publicarà en la web un llistat de les persones seleccionades i quedaran excloses del procés aquelles persones el perfil de les quals no s’adeqüe al perfil del lloc segons l’apartat 2 d’aquesta convocatòria.

La data límit per a presentar la sol·licitud serà el dia 7 de maig.

Les dates d’assaig són: 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 i 31 de maig de 2023 i 2 i 4 de juny de 2023.

Les dates de funció són: 7 (19.30 h), 10 (19.00 h), 13 (19.30 h), 16 (19.30 h) i 18 (19.00 h) de juny de 2023.


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts