SOL·LICITUD DE RESERVA D’ASSISTÈNCIA/ SOLICITUD DE RESERVA DE ASISTENCIA

Centre educatiu/ Centro educativo:

Adreça/ Dirección:

Telèfon/ Teléfono:

Correu electrònic/ Correo electrónico:

C.I.F.:

Nom i cognoms del professor/ Nombre y apellidos del profesor:

Telèfon mòbil (opcional)/ Teléfono móvil (opcional):

Correu electrònic/ Correo electrónico*:

Observacions/ Observaciones:

Centre educatiu de la Comunitat Valenciana que realitza el projecte L.Ò.V.A./ Centro Educativo de la Comunitat Valenciana que lleva a cabo el Proyecto L.Ó.V.A. No

És la primera vegada que el centre ve a Les Arts? / ¿Es la primera vez que viene el centro a Les Arts? No

· DE 4 A 12 ANYS / DE 4 A 12 AÑOS
En totes les activitats, és obligatori marcar una de les caselles / En todas las actividades, es obligatorio marcar una de las casillas

Sol·licitar l'activitat Sent la música / Solicitar la actividad Siente la música No
Seleccioneu una de les següents opcions / Seleccionar una de las siguientes opciones:
6/11/2019 - 10:00h6/11/2019 - 12:00h7/11/2019 - 10:00h7/11/2019 - 12:00h12/11/2019 - 10:00h12/11/2019 - 12:00h

Curso escolar:

Número de alumnos:


Sol·licitar l'activitat Conta’m una òpera / Solicitar la actividad Cuéntame una ópera No
Seleccioneu una de les següents opcions / Seleccionar una de las siguientes opciones:
12/02/2020 - 11h13/02/2020 - 11h17/02/2020 - 11h

Curso escolar:

Número de alumnos:


Sol·licitar l'activitat Pulcinella / Solicitar la actividad Pulcinella No
Seleccioneu una de les següents opcions / Seleccionar una de las siguientes opciones:
21/04/2020 - 10:30h21/04/2020 - 12:30h

Curso escolar:

Número de alumnos:
*El nombre màxim d’alumnes en cada torn és de 55 estudiants / El número máximo de alumnos en cada turno es de 55 estudiantes


Sol·licitar l'activitat CaracterizaT / Solicitar la actividad CaracterizaT No
Seleccioneu una de les següents opcions / Seleccionar una de las siguientes opciones:
18/12/2019 - 10:30h18/12/2019 - 12:00h19/12/2019 - 10:30h19/12/2019 - 12:00h

Curso escolar:

Número de alumnos:


Sol·licitar l'activitat VestuArts / Solicitar la actividad VestuArts No
Seleccioneu una de les següents opcions / Seleccionar una de las siguientes opciones:
12/03/2020 - 10:30h12/03/2020 - 12:00h13/03/2020 - 10:30h13/03/2020 - 12:00h

Curso escolar:

Número de alumnos:

Sol·licitar l'activitat Detectius en l’òpera / Solicitar la actividad Detectives en la ópera No
Seleccioneu una de les següents opcions / Seleccionar una de las siguientes opciones:
10/03/2020 - 10h11/03/2020 - 10h12/03/2020 - 10h10/03/2020 - 12h11/03/2020 - 12h12/03/2020 - 12h

Curso escolar:

Número de alumnos:


Sol·licitar l'activitat Tots a cor / Solicitar la actividad Tots a cor No
Seleccioneu una de les següents opcions / Seleccionar una de las siguientes opciones:
14/10/2019 - 10h08/11/2019 - 10h04/02/2020 - 10h31/03/2020 - 10h22/05/2020 - 10h

Curso escolar:

Número de alumnos:


· MÉS DE 12 ANYS / MÁS DE 12 AÑOS
En totes les activitats, és obligatori marcar una de les caselles / En todas las actividades, es obligatorio marcar una de las casillas

Sol·licitar l'activitat Òpera / Solicitar la actividad Ópera No
Seleccioneu funció i torn / Seleccionar función y turno:

Les mamelles de Tirésias:
18/11/2019 - 18h19/11/2019 - 18hNo solicitado

Il tutore burlato:
01/06/2020 - 18hNo solicitado

Curso escolar:

Número de alumnos:


Sol·licitar l'activitat L’òpera en construcció / Solicitar la actividad La ópera en construcción No
Seleccioneu una de les següents opcions / Seleccionar una de las siguientes opciones:

10:00 h - 01/10/201929/10/201910/12/201920/01/202005/03/202003/06/2020
12:00 h - 01/10/201929/10/201910/12/201920/01/202005/03/202003/06/2020

Curso escolar:

Número de alumnos:


Sol·licitar l'activitat Educant en Simfonia/ Solicitar la Educant en Simfonia No
19/12/2019 - 20h08/02/2020 - 19h21/03/2020 - 19h04/04/2020 - 19hNo solicitado

Curso escolar:

Número de alumnos: