solicitud-reserva-asistencia-19-20 - Les Arts

solicitud-reserva-asistencia-19-20

L’aforament de les activitats del Programa didàctic d’aquesta temporada es troba totalment cobert. Cas que estigueu interessats en què contactem amb vosaltres per a poder informar-vos de noves propostes d’aquest àmbit, us agrairem que empleneu els camps habilitats.


El aforo de las actividades del Programa didáctico de esta temporada se encuentra cubierto en su totalidad. En caso de que estén interesados en que contactemos con ustedes para poder informarles de nuevas propuestas de este ámbito, rogamos cumplimenten los campos habilitados.

  Centre educatiu/ Centro educativo:

  Adreça/ Dirección:

  Telèfon/ Teléfono:

  Correu electrònic/ Correo electrónico:

  C.I.F.:

  Nom i cognoms del professor/ Nombre y apellidos del profesor:

  Telèfon mòbil (opcional)/ Teléfono móvil (opcional):

  Correu electrònic/ Correo electrónico*:

  Observacions/ Observaciones:


  Subscriu-te

  Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts
  Regala Les Arts