BERKLEE A LES ARTS

Entrada gratuïta, reserva imprescindible per a accedir a sala.

Veinte Veinte
Amb motiu de Cavalleria rusticana / Pagliacci
26 de maig de 2021, Teatre Martín i Soler