Qui som - Les Arts

Qui som

Patronat de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofía

PRESIDENT D’HONOR

Molt Honorable Sr. Ximo Puig i Ferrer
President de la Generalitat Valenciana

PATRONS D’HONOR

Sra. Susana Lloret Segura
Sra. Trinidad Roig Alfonso
Sr. Vicente Ruiz Baixauli

PRESIDENT

Sr. Pablo Font de Mora Sainz

VICEPRESIDENT

Honorable Sr. Vicent Marzà Ibáñez
Conseller d’Educació, Cultura i Esport

SECRETÀRIA

Il·lustríssima Sra. Raquel Tamarit Iranzo
Secretària autonòmica de Cultura i Esport

VOCALS

Il·lustríssim Sr. Francesc Gamero Lluna
Secretari autonòmic d’Hisenda

Il·lustríssim Sr. Francesc Colomer Sánchez
Secretari autonòmic de Turisme

Sra. Eva Coscollà Grau
Sotssecretària de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Sra. Carmen Amoraga Toledo
Directora general de Cultura i Patrimoni

Sra. Isabel Castelló García
Directora general del Sector Públic i Patrimoni

Sr. Abel Guarinos Vinyoles
Director general de l’Institut Valencià de Cultura

Sr. Ramon Roselló Ivars
Membre del Consell Valencià de Cultura

Sra. Isabel Muñoz Criado

Sr. Diego Lorente Fraguas

Sr. Rafael Juan Fernández

Sra. Mónica de Quesada Herrero

Sra. Felisa Alcántara Barbany

Comissió Executiva

PRESIDÈNCIA

Sr. Pablo Font de Mora Sainz

VICEPRESIDÈNCIA

Il·lustríssima Sra. Raquel Tamarit Iranzo
Secretària autonòmica de Cultura i Esport

SECRETARIA

Mari Carmen Quiles Antelo
Subdirectora general de Règim Jurídic i Coordinació Cultural (Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport)

VOCALS

Il·lustríssim Sr. Francesc Gamero Lluna
Secretari autonòmic d’Hisenda

Honorable Sr. Vicent Marzà Ibáñez
Conseller d’Educació, Cultura i Esport

Sra. Isabel Muñoz Criado

Sra. Mónica de Quesada Herrero

Sra. Felisa Alcántara Barbany

Director General
José C. Monforte Albalat

Director Artístic
Jesús Iglesias Noriega


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts