INSCRIPCIÓ / INSCRIPCIÓN - BTE 0319 - Les Arts

INSCRIPCIÓ / INSCRIPCIÓN – BTE 0319

Termini de presentació d'inscripcions finalitzat / Plazo de presentación de inscripciones finalizado

La no presentació de la documentació esmentada en la convocatòria suposarà l’exclusió directa de la persona inscrita.

La no presentación de la citada documentación en la convocatoria supondrá la exclusión directa de la persona inscrita.


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts
Regala Les Arts