PRÀCTIQUES - Les Arts

PRÀCTIQUES

A partir del pròxim 11 d’octubre de 2018 i fins a 31 d’octubre de 2018, ambdós inclusivament, quedarà obert el termini d’enviament de formularis de sol·licitud de pràctiques en empresa, per als àmbits que a continuació es detallen.

  • Educació
  • Màrqueting
  • Premsa
  • Audiovisuals
  • Il·luminació
  • Vestuari
  • Caracterització
  • Attrezzo
  • Mecànica Escènica

Sol·licitud de pràctiques