BTU-0419 Auxiliar d’orquestra / Auxiliar de orquesta - Les Arts

BTU-0419 Auxiliar d’orquestra / Auxiliar de orquesta

Resultats / Resultados

16 de desemebre de 2019
16 de diciembre de 2019

Termini presentació al·legacions i/o reclamacions: Del 17/12/2019 al 18/12/2019
Plazo presentación alegaciones y/o reclamaciones: Del 17/12/2019 al 18/12/2019

23 de desembre de 2019
23 de diciembre de 2019

Termini presentació al·legacions i/o reclamacions: del 24/12/2019 al 26/12/2019
Plazo presentación alegaciones y/o reclamaciones: del 24/12/2019 al 26/12/2019

31 de desembre de 2019
31 de diciembre de 2019


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts
Regala Les Arts