Jesús Iglesias Noriega proposat a ocupar el càrrec de director artístic de les Arts  - Les Arts, València

Jesús Iglesias Noriega proposat a ocupar el càrrec de director artístic de les Arts 

La comissió de valoració per a la selecció de les candidatures aspirants a obtindre la Direcció Artística de les Arts ha conclòs el procés de selecció seguint el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana.

Cal recordar que cada candidatura va presentar un projecte amb la proposta artística i la gestió d’aquesta. Havia d’incloure també la proposta per a les dues pròximes temporades operístiques, així com les línies mestres fins a la finalització del contracte. Cada proposta havia de fer referència a tots els espais escènics de les Arts i ser relativa a la programació operística i també a la musical, la coreogràfica i l’escènica en totes les seues varietats.

ambé es demanaven línies d’actuació per a garantir que les Arts siga un espai per a la internacionalització i l’excel·lència operística, que l’ús de l’espai estiga maximitzat pel que fa al conjunt de disciplines i que hi haguera una proposta simfònica de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, a més d’una proposta per a la projecció del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo i un projecte definit per a l’equip tècnic, didàctic i formatiu.

 D’entre totes les candidatures, la que ha obtingut més puntuació per part de la comissió avaluadora ha estat la de Jesús Iglesias Noriega i, per tant, serà la proposta que traslladarà la comissió avaluadora per a ser nomenat pel Patronat del coliseu operístic valencià com a director artístic de les Arts i es determinarà la incorporació al seu lloc de treball.

La comissió avaluadora ha considerat el currículum i el projecte de Jesús Iglesias Noriega com el més idoni per a assumir la Direcció Artística de les Arts, per la formació específica del candidat, així com pels coneixements musicals, l’experiència internacional i l’experiència en projectes educatius; la capacitat d’adaptació a l’actual model artístic de les Arts; la capacitat d’innovació artística i en la gestió; la capacitat de lideratge d’equips; una demostrada agenda i ‘networking’ nacional i internacional en l’àmbit de teatres operístics; la capacitat de relacions públiques en el món operístic, i coneixements de gestió i visió econòmica de la programació per a dissenyar un contingut econòmicament sostenible.

Trajectòria professional de Jesús Iglesias Noriega

Director del departament artístic de la Duch National Opera & Ballet dels Països Baixos, ha estat també coordinador artístic del Teatro Real de Madrid entre 2002 i 2012, així com ajudant de la Direcció Artística i Musical d’aquest entre 1997 i 2001. Prèviament va col·laborar en la Direcció Artística del Teatro Colón de Buenos Aires.

Jesús Iglesias Noriega (Gijón, 1971) és màster en Gestió Cultural de Música, Teatre i Dansa per la Universitat Complutense de Madrid i ha estat també professor de piano al Conservatori Superior de Música i Dansa d’Oviedo. A més, és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d’Oviedo.

Ha participat en diversos seminaris dedicats a l’òpera, la gestió i la producció lírica i la gestió artística en el món de l’òpera, i ha estat jurat de diferents concursos operístics d’arreu d’Europa.

Integrants de la comissió de valoració

Cal recordar que la Fundació de les Arts va determinar els components de la comissió de valoració de les diferents candidatures. Aquesta comissió ha estat integrada per 9 membres, tal com marca el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana. Tres han estat representants institucionals; tres més experts del món de la lírica i la cultura, i tres representants de la societat civil.

Pel que fa al món de la lírica i la cultura, s’ha comptat amb Christina Scheppelmann, directora artística del Liceu de Barcelona; Joan Matabosch, director artístic del Teatro Real de Madrid, i Ana Luisa Chova, catedràtica de Cant del Conservatori Superior de Música de València.

Els representants de la societat civil han estat Pablo Font de Mora, president dels Amics de l’Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana; Ramon Roselló, del Consell Valencià de Cultura, i Vicent Ros, director del Palau de la Música de València.

Susana Lloret, presidenta del Patronat de les Arts; Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’IVC, i José Villar, sotssecretari de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, han conformat la representació institucional de la comissió avaluadora.

Característiques de la contractació

La persona designada per a ocupar la plaça subscriurà un contracte d’alta direcció, que tindrà una durada de 4 anys, prorrogables a 4 anys més mitjançant un procés d’avaluació de la gestió realitzada.

La retribució bruta anual a percebre se situarà entre els 120.000 i els 135.000 euros, d’acord amb les funcions que se li assignen.

 

 

 

 

 

 

 


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts