PROCESSOS FINALITZATS/PROCESOS FINALIZADOS - Les Arts

PROCESSOS FINALITZATS/PROCESOS FINALIZADOS

PSE 2718 PERSONAL TEMPORAL AUXILIAR DE TAQUILLES DE REFORÇ
PSE 2718 PERSONAL TEMPORAL AUXILIAR DE TAQUILLAS DE REFUERZO

PSE 2618 REGIDOR/A DE ESCENA
PSE 2618 REGIDOR/A D’ESCENA

PSE 2518 TÉCNICO/A DE MAQUINARIA
PSE 2518 TÈCNIC/A DE MAQUINÀRIA

PSE 2418 ADMINISTRATIU/VA EN EL DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT I FINANCES
PSE 2418 ADMINISTRATIVO/A EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

PSE 2318 OFICIAL DE SISTEMES
PSE 2318 OFICIAL DE SISTEMAS

PSE AUDICIONS OCV – BORSES DE TREBALL
PSE AUDICIONES OCV – BOLSA DE TRABAJO

PSE 1118 TÈCNIC/A DE AUDIOVISUALS
PSE 1118 TÉCNICO/A DE AUDIOVISUALES

PSE 1718 MONITORS/ES D’OCI EDUCATIU I TEMPS LLIURE
PSE 1718 MONITORES/AS DE OCIO EDUCATIVO Y TIEMPO LIBRE

PSE 1818 TÈCNIC D’ATTREZZO
PSE 1818 TÉCNICO DE UTILERÍA

PSE 1618 PERIODISTA

BASES DEL CONCURS PER A LA SELECCIÓ DE LA DIRECCIÓ ADJUNTA D’OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS I CONVOCATÒRIA PER A LA SEUA PROVISIÓ

BASES DEL CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Y CONVOCATORIA PARA SU PROVISIÓN

PSE 2018 TÈCNIC/A DE SUPORT D’ORQUESTRA
PSE 2018 TÉCNICO/A DE APOYO DE ORQUESTA

PSE 2118 TÈCNICS/TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ
PSE 2118 TÉCNICOS/AS DE CARACTERIZACIÓN

PSE 2218 TÈCNIC/A DE REFORÇ DE MECÀNICA ESCÈNICA
PSE 2218 TÉCNICO/A DE REFUERZO DE MECÁNICA ESCÉNICA

PSE 1318 TÈCNIC/A DE MECÀNICA ESCÈNICA
PSE 1318 TÉCNICO/A DE MECÁNICA ESCÉNICA

PSE 1418 TÈCNICS/TÈCNIQUES DEVESTUARI
PSE 1418 TÉCNICOS/AS DE VESTUARIO

PSE 1518 TÈCNICS/TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ
PSE 1518 TÉCNICOS/AS DE CARACTERIZACIÓN

PSE 1218 TÈCNICS/TÈCNIQUES DE MAQUINÀRIA
PSE 1218 TÉCNICOS/AS DE MAQUINARIA

PSE1018 TÈCNICS/TÈCNIQUES D’IL·LUMINACIÓ
PSE1018 TÉCNICOS/AS DE ILUMINACIÓN

PSE0618BIS REGIDOR/A D’ESCENA DE REFORÇ
PSE0618BIS REGIDOR/A DE ESCENA DE REFUERZO

PSE DIRECCIÓ ARTÍSTICA DEL PALAU DE LES ARTS
PSE DIRECCIÓN ARTÍSTICA DEL PALAU DE LES ARTS

PSE 0818 AUXILIAR D’ORQUESTRA DE REFORÇ
PSE 0818 AUXILIAR DE ORQUESTA DE REFUERZO

PSE 0518 PIANISTA REPERTORISTA
PSE 0518 PIANISTA REPERTORISTA

PSE 0618 REGIDOR/A D’ESCENA DE REFORÇ
PSE 0618 REGIDOR DE ESCENA DE REFUERZO

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ URGENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE SIS MODELS EN LA FUNDACIÓ PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA

PSE 0418 PROCÉS SELECTIU URGENT PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE 1 TÈCNIC DE MECÀNICA ESCÈNICA DE REFORÇ
PSE 0418 PROCESO SELECTIVO URGENTE PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 1 TÉCNICO DE MECÁNICA ESCÉNICA DE REFUERZO

PSE 0318 AUXILIAR DE TAQUILLAS
PSE 0318 AUXILIAR DE TAQUILLES

PSE0118 ADMINISTRATIU-IVA
PSE0118 ADMINISTRATIVO-VA

TÈCNIC D’IL·LUMINACIÓ
TÉCNICO DE ILUMINACIÓN

PSE 2117 TÈCNIC DE RRHH
PSE 2117 TÉCNICO DE RRHH

PSE 2617 TÈCNICS DE MECÀNICA ESCÈNICA DE REFORÇ
PSE 2617 TÉCNICOS DE MECÁNICA ESCÉNICA DE REFUERZO

PSE 2717 TÈCNICS/TÈCNIQUES DE REFORÇ DE CARACTERITZACIÓ PER A LA TEMPORADA 2017-2018
PSE 2717 TÉCNICOS/AS DE REFUERZO DE CARACTERIZACIÓN PARA LA TEMPORADA 2017-2018

PSE 1117 – SECRETARI/SECRETÀRIA TÈCNIC/A DE L’OCV
PSE 1117 – SECRETARIO/A TÉCNICO/A OCV

PSE 2517 TÈCNICS D’IL·LUMINACIÓ DE REFORÇ
PSE 2517 TÉCNICOS DE ILUMINACIÓN DE REFUERZO

PSE 2417 TÈCNICS/TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ PER A DON CARLO
PSE 2417 TÉCNICOS/AS DE CARACTERIZACIÓN PARA DON CARLO

PSE 2317 TÈCNICS DE MAQUINÀRIA DE REFORÇ
PSE 2317 TÉCNICOS DE MAQUINARIA DE REFUERZO

PSE 2217 REGIDOR D’ESCENA
PSE 2217 REGIDOR DE ESCENA

PSE 1917 TÈCNICD’AUDIOVISUALS
PSE 1917 TÉCNICO DE AUDIOVISUALES

PSE 2017 TÈCNIC DE MECÀNICA ESCÈNICA
PSE 2017 TÉCNICO DE MECÁNICA ESCÉNICA

PSE 1817
PSE 1817 TÉCNICO DE ILUMINACIÓN

PSE 1717 TÉCNICO DE MAQUINARIA

PSE 1617 TÉCNICO DE CARACTERIZACIÓN

PSE 1517 TÉCNICOS VESTUARIO

PSE 1417 OFICIAL DE SISTEMAS

PSE 1317 AYUDANTE DE PRODUCCIÓN

PSE 1217 DELINANTE MAQUETISTA

PSE 1017 TÉCNICO DE UTILERIA – INTERINIDAD

PSE 0817 CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN INDEFINIDA DE UN PUESTO DE SECRETARIO/A ARTÍSTICO/A

PSE 0717 CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN INDEFINIDA DE UN PUESTO DE JEFATURA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


Suscríbete

Conoce las ofertas y los detalles de la programación de Les Arts
Regala Les Arts