About us

Board of Trustees

HONORARY PRESIDENT

Molt Honorable Sr. Ximo Puig i Ferrer
President de la Generalitat Valenciana

PRESIDENT

Sra. Susana Lloret Segura

VICE-PRESIDENT

Honorable Sr. Vicent Marzà Ibáñez
Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

SECRETARY

Il·lustríssim Sr. Albert Girona Albuixech
Secretari autonòmic de Cultura i Esport

BOARD MEMBERS

Il·lustríssima Sra. Clara Ferrando Estrella
Secretària autonòmica d’Hisenda

Il·lustríssim Sr. Francesc Colomer Sánchez
Secretari autonòmic de l’Agència Valenciana del Turisme

Sr. Josep Villar Rivera
Sotssecretari de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Carmen Amoraga Toledo
Directora general de Cultura i Patrimoni

Sra. Isabel Castelló García
Directora general del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni

Sr. Abel Guarinos Vinyoles
Director general de l’Institut Valencià de Cultura

Sr. Ramon Roselló Ivars
Membre del Consell Valencià de Cultura

Sra. Isabel Muñoz Criado

Sr. José Alejandro Remohí Giménez

Sr. Rafael Juan Fernández

Sr. Pablo Font de Mora Sainz

Executive Committee

PRESIDENT

Sra. Susana Lloret Segura

VICE-PRESIDENT

Il·lustríssim Sr. Albert Girona Albuixech
Secretari autonòmic de Cultura i Esport

SECRETARY

Natalia Frías Albertos

BOARD MEMBERS

Il·lustríssima Sra. Clara Ferrando Estrella
Secretària autonòmica d’Hisenda

Honorable Sr. Vicent Marzà Ibáñez
Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sr. Pablo Font de Mora Sainz

Sra. Isabel Muñoz Criado

General Director
Inmaculada Pla Vilar

Artistic Director
Jesús Iglesias Noriega