About us - Les Arts

About us

Board of Trustees

HONORARY PRESIDENT

Molt Honorable Sr. Ximo Puig i Ferrer
President de la Generalitat Valenciana

HONORARY TRUSTEES

Sra. Susana Lloret Segura
Sra. Trinidad Roig Alfonso
Sr. Vicente Ruiz Baixauli

PRESIDENT

Sr. Pablo Font de Mora Sainz

VICE-PRESIDENT

Honorable Sr. Vicent Marzà Ibáñez
Conseller d’Educació, Cultura i Esport

SECRETARY

Il·lustríssima Sra. Raquel Tamarit Iranzo
Secretària autonòmica de Cultura i Esport

BOARD MEMBERS

Il·lustríssim Sra. Francesc Gamero Lluna
Secretari autonòmic d’Hisenda

Il·lustríssim Sr. Francesc Colomer Sánchez
Secretari autonòmic de Turisme

Sra. Eva Coscollà Grau
Sotssecretària de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Sra. Carmen Amoraga Toledo
Directora general de Cultura i Patrimoni

Sra. Isabel Castelló García
Directora general del Sector Públic i Patrimoni

Sr. Abel Guarinos Vinyoles
Director general de l’Institut Valencià de Cultura

Sr. Ramon Roselló Ivars
Membre del Consell Valencià de Cultura

Sra. Isabel Muñoz Criado

Sr. Diego Lorente Fraguas

Sr. Rafael Juan Fernández

Sra. Mónica de Quesada Herrero

Sra. Felisa Alcántara Barbany

Executive Committee

PRESIDENT

Sr. Pablo Font de Mora Sainz

VICE-PRESIDENT

Il·lustríssima Sra. Raquel Tamarit Iranzo
Secretària autonòmica de Cultura i Esport

SECRETARY

Mari Carmen Quiles Antelo
Subdirectora General de Règim Jurídic i Coordinació Cultural (Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport)

BOARD MEMBERS

Il·lustríssim Sr. Francesc Gamero Lluna
Secretari autonòmic d’Hisenda

Honorable Sr. Vicent Marzà Ibáñez
Conseller d’Educació, Cultura i Esport

Sra. Isabel Muñoz Criado

Sra. Mónica de Quesada Herrero

Sra. Felisa Alcántara Barbany

General Director
José C. Monforte Albalat

Artistic Director
Jesús Iglesias Noriega


Sign Up

Receive our newsletter, including special offers