Al voltant de Mozart

Fabio Biondi, violí i director

14 / I / 2017
Mozart: Divertimento K240 para 2 fagots, 2 tromps, 2 oboés

Beethoven: Preludi i fuga en fa major

Salieri: Scherzo Armonico istrumentale per a quartet de corda, número 4

Martín i Soler: I ratti sabini (selecció)

Martín i Soler: La bella Arsene (selecció)

Haydn: Divertimento en re major per a corda