Passeig dels Arcbotants - Les Arts

Passeig dels Arcbotants

1.213 m2

800 persones

Este passeig, que discorre al costat de l’edifici principal i des del qual es pot admirar l’edifici, és ideal per a desfilades de moda i exhibicions semblants. Al llarg d’este espai està previst obrir boutiques de moda i joieria, així com la comercialització de productes propis relacionats amb la lírica i la música simfònica.

18530001_70_3_0_gra
Imatge del Passeig dels Arcbotants
Imagen del Passeig dels Arcbotants
Imatge del Passeig dels Arcbotants
Imagen del Passeig dels Arcbotants
Imatge del Passeig dels Arcbotants

DEMANA PRESSUPOST