Les Arts És... Seguretat | València | Un camí d'emocions.

Les Arts
amb seguretat

Palau de les Arts SGS logo para web
8normes-val
03

ús responsable de mascareta en
zones comunes i durant l’espectacle

uso responsable de mascarilla en
zonas comunes y durante el espectáculo

8normes-cas
07

accés a sala i eixada ordenada
per a evitar aglomeracions

acceso a sala y salida ordenada
para evitar aglomeraciones

Per a accedir fluidament a la sala, us recomanem que arribeu amb suficient antelació.

Para un acceso fluido a la sala, les recomendamos que lleguen con antelación suficiente.

Per a assegurar la ventilació de l’edifici
es mantindrà la renovació d’aire durant les 24 hores

Para asegurar la ventilación del edificio
se mantendrá la renovación del aire durante las 24 horas

Desinfecció diària amb productes biocides
autoritzats per les autoritats sanitàries

Desinfección diaria con productos biocidas
autorizados por las autoridades sanitarias

Les Arts compleix escrupolosament, i en
tot moment, la normativa de les autoritats
sanitàries per a la vostra seguretat.
Per favor, respecteu les normes.
La seguretat és responsabilitat de tots.

Les Arts cumple escrupulosamente, y en
todo momento, la normativa de las
autoridades sanitarias para su seguridad.
Por favor, respete las normas.
La seguridad es responsabilidad de todos.


Suscríbete

Conoce las ofertas y los detalles de la programación de Les Arts