SOL·LICITUD DE RESERVA D’ASSISTÈNCIA/ SOLICITUD DE RESERVA DE ASISTENCIA - Les Arts

SOL·LICITUD DE RESERVA D’ASSISTÈNCIA/ SOLICITUD DE RESERVA DE ASISTENCIA

  Centre educatiu/ Centro educativo:

  Adreça/ Dirección:

  Telèfon/ Teléfono:

  Correu electrònic/ Correo electrónico:

  C.I.F.:

  Nom i cognoms del professor/ Nombre y apellidos del profesor:

  Telèfon mòbil (opcional)/ Teléfono móvil (opcional):

  Correu electrònic/ Correo electrónico*:

  Observacions/ Observaciones:

  Centre educatiu de la Comunitat Valenciana que realitza el projecte L.Ò.V.A./ Centro Educativo de la Comunitat Valenciana que lleva a cabo el Proyecto L.Ó.V.A.No

  És la primera vegada que el centre ve a Les Arts? / ¿Es la primera vez que viene el centro a Les Arts?No


  · DE 0 A 3 ANYS / DE 0 A 3 AÑOS

  Sol·licitar l'activitat Babies ONLY/ Solicitar la actividad Babies ONLY COMPLET/COMPLETO


  · DE 4 A 12 ANYS / DE 4 A 12 AÑOS

  Sol·licitar l'activitat Sent la música/ Solicitar la actividad Siente la músicaCOMPLET/COMPLETO


  Sol·licitar l'activitat Cuéntame una ópera/ Solicitar la actividad Cuéntame una óperaNo
  Seleccioneu una de les següents opcions/ Seleccionar una de las siguientes opciones:

  10/IV/201912/IV/201915/IV/2019

  Curs escolar/ Curso escolar:

  Nombre d’alumnes/ Número de alumnos:

  Torn/ Turno 11:00 h

  *El nombre màxim d’alumnes en cada torn és de 30 estudiants/ El número máximo de alumnos en cada turno es de 30 estudiantes


  Sol·licitar l'activitat Dibuixar la música/ Solicitar la actividad Dibujar la música No
  Seleccioneu una de les següents opcions/ Seleccionar una de las siguientes opciones:

  30/V/2019, 10:30 h30/V/2019, 12:00 h31/V/2019, 10:30 h31/V/2019, 12:00 h03/VI/2019, 10:30 h03/VI/2019, 12:00 h

  Curs escolar/ Curso escolar:

  Nombre d’alumnes/ Número de alumnos:


  Sol·licitar l'activitat CaracteritzaT/ Solicitar la actividad CaracterizaTCOMPLET/COMPLETO


  Sol·licitar l'activitat VestuArts/ Solicitar la actividad VestuArtsCOMPLET/COMPLETO


  Sol·licitar l'activitat Attrezzomania/ Solicitar la actividad AtrezzomaníaCOMPLET/COMPLETO


  Sol·licitar l'activitat Detectius en l'òpera/ Solicitar la actividad Detectives en la óeparCOMPLET/COMPLETO


  Sol·licitar l'activitat Tots a cor/ Solicitar la actividad Tots a corCOMPLET/COMPLETO


  · MÉS DE 12 ANYS / MÁS DE 12 AÑOS

  Sol·licitar l'activitat Òpera i assajos generals/ Solicitar la actividad Ópera y ensayos generales COMPLET/COMPLETO


  Sol·licitar l'activitat L’òpera en construcció/ Solicitar la actividad La ópera en construcción COMPLET/COMPLETO


  Sol·licitar l'activitat Sent l’òpera/ Solicitar la actividad Siente la ópera COMPLET/COMPLETO

  Sol·licitar l'activitat Educant en Simfonia/ Solicitar la actividad Educant en Simfonia COMPLET/COMPLETO


  Sol·licitar l'activitat La veu de... / Solicitar la actividad La voz de…:COMPLET/COMPLETO  Suscríbete

  Conoce las ofertas y los detalles de la programación de Les Arts