Formulari de Donació de abonaments - Les Arts

Formulari de Donació de abonaments


    En qualitat de Titular d'Abonaments de la Temporada 20/21 vull manifestar el meu compromís i suport a Les Arts perquè puga continuar desenvolupant la seua activitat artística, social i educativa, mitjançant la Donació de la quantitat que s'indica a continuació, i que es deduirà de l'import que constitueix l’acompte de la Renovació dels meus Abonaments per a la Temporada 21/22, o bé del Reembossament que em corresponga per Baixa d'Abonat per a la pròxima Temporada.