REEMBOSSAMENT DE LOCALITATS - Les Arts

REEMBOSSAMENT DE LOCALITATS


    Les meues Dades de Client    Aquest codi apareix en les Entrades de Taquilla com a C en el marge inferior esquerre dels tiquets. En les Entrades Print@Home aquest codi consta com a Id. Client

    Titular del compte per al reembossament
    *Aquests camps són obligatoris