La Fundació i el Consell de Mecenatge

La 17080001_69_2_0_graFundació i el Consell de Mecenatge

Per a la gestió del Palau de les Arts, raons relacionades amb la naturalesa d’aquest singular projecte han aconsellat l’adopció de la figura jurídica de la fundació. D’aquesta manera, s’hi inclouen aspectes com, d’una banda, perseguir l’interés general, finalitat sempre present en la tasca quotidiana del Govern de la Generalitat, i, de l’altra, agilitzar el funcionament, en què cobra una atenció especial l’autonomia de la gestió.

El 26 de gener de 2005 es constituïa la Fundació Palau de les Arts Reina Sofía. N’exercix el govern el Patronat, presidit pel Molt Honorable President de la Generalitat i un màxim, establit estatutàriament, de 25 patrons, entre els quals destaquen, a més dels mecenes, il·lustres representants de l’àmbit de la cultura valenciana.

La comesa del Patronat és executada ordinàriament per una comissió executiva.