INSCRIPCIÓ / INSCRIPCIÓN - Les Arts, València

INSCRIPCIÓ / INSCRIPCIÓN

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT/ DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Termini de presentació d'inscripcions finalitzat / Plazo de presentación de inscripciones finalizado

La no presentació de la documentació esmentada en la convocatòria suposarà l’exclusió directa de la persona inscrita.

La no presentación de la citada documentación en la convocatoria supondrá la exclusión directa de la persona inscrita.


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts

   



Regala Les Arts