Els matins solidaris - Les Arts

Els matins solidaris

Acció coordinada amb l’àmbit municipal d’atenció a persones sense sostre.