Sol·licitud de canvi de funció - Les Arts, València

Sol·licitud de canvi de funció

La gestió de Canvi de Localitats és un servici addicional que el Teatre presta exclusivament als seus abonats per aquells espectacles continguts al seu torn d’abonament.

Les Sol·licituds de Canvis només seran possibles en espectacles que tinguen dos o més representacions.

El nombre de localitats disponibles per funció per a esta gestió està limitat per raons tècniques i de producció, podent no correspondre’s l’aforament reservat a este efecte amb el disponible per a la venda general de localitats. Tots els canvis estaran subjectes a la disponibilitat d’aforament existent en cada moment per a esta gestió.

En funció dels aforaments disponibles s’oferiran preferentment localitats de la mateixa tarifa que la inclosa en abonament, podent gestionar-se de conformitat amb l’interessat canvis a localitats de tarifes inferiors, la qual cosa en cap cas donaran lloc a reembossament per diferències econòmiques. No podran gestionar-se canvis a localitats de tarifes superiors.

Es facilitarà com a màxim el canvi en 2 espectacles de la Temporada.

El termini per a sol·licitar canvis de dia de funció, amb independència de la data programada per a la seua representació, s’obri 1 mes abans de la funció d’estrena de l’espectacle i finalitza 5 dies abans de la dita estrena.

La gestió haurà de sol·licitar-se per mitjà del corresponent Formulari de Sol·licitud de Canvi de Dia de Funció disponible en www.learts.com, també podrà ser enviat per correu electrònic a la direcció abonos@www.lesarts.com , a través del fax 961 97 59 01, o entregat presencialment en les Taquilles dels Arts.

El Teatre, després d’estudiar les possibilitats de gestió del canvi sol·licitat, confirmarà al titular de l’abonament, telefònicament o per correu electrònic, sobre el resultat de la gestió. Esta confirmació és absolutament necessària com prova d’acceptació del canvi sol·licitat.

Una vegada realitzat un canvi, i acceptat pel titular de l’abonament, no serà possible en cap circumstància realitzar nous canvis ni cap tipus de modificacions.


Subscriu-te

Coneix les ofertes i els detalls de la programació de Les Arts